Powrót do encyklopedii

Integracja

04-02-2020 Opublikowane przez mats

Jest to dowożenie towarów (półproduktów) do przedsiębiorstwa. W podglądzie przedsiębiorstwa można zobaczyć jakie są potrzebne towary. Transport półproduktów jest istotny dla rozwoju przedsiębiorstwa. Dodatkowo daje bonus do ceny za dostawę potrzebnych towarów oraz zmniejsza czas oczekiwania na załadunek. Bonus cenowy zależy od ilości przetransportowanych towarów w stowarzyszeniu, do którego należysz. Natomiast bonus czasowy zależy od ilości dostarczonych towarów dla najsłabszego półproduktu. W przypadku jednego półproduktu, liczy się tylko ten. Jest kilka odmian integracji

Pełna integracja

Definicją tego określenia jest wożenie całej nitki powiązań towarów.
Przykładowo chcemy wozić skóry. Skóry potrzebują bydła, zaś bydło potrzebuje zboża. W takim przypadku pełna integracja polega na rozkładzie jazdy zboże -> bydło -> skóry -> miasto.

Jeśli jakiś towar potrzebuje więcej niż jednego towaru to można skupić się tylko na jednym półprodukcie. Przykładowo chleb, potrzebuje papier i mąkę. Możemy skupić się na papierze albo mące. W przypadku papieru pełna integracja będzie wyglądać następująco: drewno -> papier -> chleb -> miasto. W przypadku mąki: zboże -> mąka -> chleb -> miasto.

Pełna integracja służy przede wszystkim nie obciążaniu fabryk półproduktów oraz zarobkowi.

Krótka integracja

W tym przypadku chodzi o dowożenie bezpośrednio półproduktów dla towaru, który nas interesuje. Bazując na poprzednich przykładach, w przypadku skór będzie to: bydło -> skóry -> miasto, w przypadku chleba: papier -> chleb -> miasto lub mąka -> chleb -> miasto.

To rozwiązanie stosuje się kiedy blisko jest już do osiągnięcia poziomu miasta. Zarobek jest mniejszy niż w przypadku pełnej integracji, ale zazwyczaj zdobywa się więcej prestiżu za wożenie towarów potrzebnych (prestiżowych) dla miasta/atrakcji.