Powrót do encyklopedii

Pollux

03-10-2021 Opublikowane przez mats

Pollux to lokomotywa, która jest rozwijana za oglądanie reklam. Codziennie oglądając reklamy można otrzymać jedno ulepszenie w standardowym scenariuszu. Liczba reklam jakie maksymalnie trzeba obejrzeć, aby otrzymać ulepszenie wynosi 28 filmów.

Poniżej lista ulepszeń, jakie otrzymamy oglądając codziennie reklamy.
Jeśli przykładowo pominiemy reklamy to otrzymamy ulepszenia zgodnie z listą, które to jest ulepszenie w danej erze, a nie który to jest dzień ery.

Era 1

Lp.Ulepszenie
1prędkość
2przyspieszenie
3prędkość
4wagon
5niezawodność
6prędkość
7przyspieszenie
8prędkość
9wagon
10niezawodność
11prędkość
12przyspieszenie
13wagon
14prędkość

Era 2

Lp.Ulepszenie
1sprzęg
2niezawodność
3prędkość
4wagon
5przyspieszenie
6prędkość
7niezawodność
8wagon
9prędkość
10przyspieszenie
11wagon
12niezawodność
13prędkość
14przyspieszenie

Era 3

Lp.Ulepszenie
1sprzęg
2wagon
3niezawodność
4prędkość
5przyspieszenie
6prędkość
7wagon
8niezawodność
9prędkość
10przyspieszenie
11wagon
12prędkość
13przyspieszenie
14niezawodność

Era 4

Lp.Ulepszenie
1sprzęg
2wagon
3prędkość
4przyspieszenie
5niezawodność
6wagon
7prędkość
8przyspieszenie
9prędkość
10niezawodność
11wagon
12prędkość
13przyspieszenie
14wagon

Era 5

Lp.Ulepszenie
1sprzęg
2niezawodność
3prędkość
4wagon
5przyspieszenie
6prędkość
7niezawodność
8wagon
9prędkość
10przyspieszenie
11prędkość
12niezawodność
13wagon
14prędkość

Era 6

Lp.Ulepszenie
1sprzęg
2przyspieszenie
3niezawodność
4wagon
5prędkośćŚ
6przyspieszenie
7wagon
8niezawodność
9prędkość
10przyspieszenie
11prędkość
12wagon
13przyspieszenie
14niezawodność

Finał

Lp.Ulepszenie
1prędkość
2prędkość
3prędkość
4prędkość