Powrót do encyklopedii

Pracownicy

02-02-2020 Opublikowane przez mats

Pracownicy są dodatkowym wsparciem dla stowarzyszenia. Pracownik wspomaga stowarzyszenie przez 24h i można go jedynie wylicytować. Licytacje odbywają się co 2h, trwają 1h 55min i pracownik jest przyznawany stowarzyszeniu, które zaoferuje największą kwotę pieniężną.

Jeśli wylicytowaliśmy pracownika, którego już mamy, jego okres wsparcia wydłuża się o kolejne 24h i nie zajmuje kolejnego miejsca. W ten sposób przy odrobinie szczęścia można wydłużać staż pracownika na dłuższy czas. Ostatni pracownik jest oferowany na dzień przed finałem, tak, aby nie miał możliwości wpływania na sam finał.

Stowarzyszenie może mieć maksymalnie 3 pracowników jednocześnie. Limit pracowników zależy również od poziomu stowarzyszenia. Jest możliwość wykupienia jednego dodatkowego miejsca dla pracownika jeśli nie mamy odblokowanych wszystkich miejsc za 50 złota. Natomiast jest to oferta jednorazowa, tj. po odblokowaniu tego miejsca, zatrudnieniu pracownika oraz zakończeniu wsparcia, to dodatkowe miejsce, które wykupiliśmy zanika i jeśli wciąż tego potrzebujemy, to trzeba wyłożyć ponownie złoto.

Poniżej lista pracowników:

Era 1
Robert Stephenson
Podnosi prędkość maksymalną lokomotyw parowych o 10 km./h
James Watt
Ulepszenia lokomotyw tańsze o 30%
Richard Arkwirght
20% bonus za dostawy nici i bawełny
Krzysztof Kolumb
20% bonus za dostawy zboża i bydła
Galileo Galilei
5 punktów prestiżu na godzinę
Matthew Boulton
Obniża koszt rozbudowy budynków na stacji o 25%
Isambard Brunel
Obniża koszt serwisowania o 50%
Henry Bessemer
20% bonus za dostawy węgla i rudy żelaza
August Borsig
40% bonus za dostawy żelaza
Johannes Gutenberg
20% bonus za dostawy drewna i desek
Henry Cort
40% bonus za dostawy skóry
Karl Brescius
30% tańsza budowa nowych tras
George Washington
50% bonus prestiżu za dostawy do miast
Richard Trevthick
30% szybsza rozbudowa budynków na stacji
Leonardo Da Vinci
35% szybciej generowane bonusy na stacji
John D. Rockefeller
$5 000 na godzinę
John Harrison
25% krótszy czas oczekiwania
Adam Smith
20% niższy koszt inwestycji
Friedrich Schiller
Generuje 1 punkt badań co 6 godzin
George M. Pullmann
40% bonus za dostawy pasażerów
Fiorello LaGuardia
30% tańsze podłączenie miast
Paul Camille Denis
Koszt wagonów zmniejszony o 25%
Johann August Sutter
Koszt funkcji premium zmniejszony o 25%
Era 2
Robert Stephenson
Podnosi prędkość maksymalną lokomotyw parowych o 20 km./h
James Watt
Ulepszenia lokomotyw tańsze o 30%
Richard Arkwirght
20% bonus za dostawy nici i tekstyliów
Krzysztof Kolumb
20% bonus za dostawy bydła i mięsa
Galileo Galilei
10 punktów prestiżu na godzinę
Matthew Boulton
Obniża koszt rozbudowy budynków na stacji o 30%
Isambard Brunel
Obniża koszt serwisowania o 50%
Henry Bessemer
20% bonus za dostawy zboża i mąki
August Borsig
40% bonus za dostawy narzędzi
Johannes Gutenberg
20% bonus za dostawy drewna i papieru
Henry Cort
40% bonus za dostawy pieczywa
Karl Brescius
30% tańsza budowa nowych tras
George Washington
50% bonus prestiżu za dostawy do miast
Richard Trevthick
35% szybsza rozbudowa budynków na stacji
Leonardo Da Vinci
40% szybciej generowane bonusy na stacji
John D. Rockefeller
$12 500 na godzinę
John Harrison
25% krótszy czas oczekiwania
Adam Smith
20% niższy koszt inwestycji
Friedrich Schiller
Generuje 1 punkt badań co 5 godzin
George M. Pullmann
40% bonus za dostawy pasażerów
Fiorello LaGuardia
30% tańsze podłączenie miast
Paul Camille Denis
Koszt wagonów zmniejszony o 25%
Johann August Sutter
Koszt funkcji premium zmniejszony o 25%
Era 3
Rudolf Diesel
Podnosi prędkość maksymalną lokomotyw spalinowych o 30 km/h
Walter Hunt
Ulepszenia lokomotyw tańsze o 30%
Alfred Krupp
20% bonus za dostawy węgla i stali
Hernando de Soto
20% bonus za dostawy rudy miedzi i miedzi
James Cook
20 punktów prestiżu na godzinę
Gustave Eiffel
Obniża koszt rozbudowy budynków na stacji o 35%
Nikola Tesla
Obniża koszt serwisowania o 50%
Jöns J. Berzelius
20% bonus za dostawy kwarcu i wyrobów szklanych
Thomas A. Edison
40% bonus za dostawy przewodów
Edwin L. Drake
40% bonus za dostawy rur
Aaron M. Ward
40% bonus za dostawy opakowań
Jay Gould
30% tańsza budowa nowych tras
Abraham Lincoln
50% bonus prestiżu za dostawy do miast
Voltaire
40% szybciej generowane bonusy na stacji
Józef Bożek
Skraca czas oczekiwania o 35%
John J. Astor
$25 000 na godzinę
Levi Strauss
40% bonus za dostawy butów
Carl Zeiss
40% bonus za dostawy okien
Gottfried Semper
35% szybsza rozbudowa budynków na stacji
Karol Marks
20% niższy koszt inwestycji
Franz Kafka
Generuje 1 punkt badań co 4 godziny
Richard Beeching
40% bonus za dostawy pasażerów
Willy Brandt
30% tańsze podłączenie miast
Eli Janney
Koszt wagonów zmniejszony o 25%
James W. Marshall
Koszt funkcji premium zmniejszony o 25%
Era 4
Rudolf Diesel
Podnosi prędkość maksymalną lokomotyw spalinowych o 40 km/h
Walter Hunt
Ulepszenia lokomotyw tańsze o 30%
Alfred Krupp
40% bonus za dostawy stali nierdzewnej
Hernando de Soto
20% bonus za dostawy blach i rur
James Cook
30 punktów prestiżu na godzinę
Gustave Eiffel
Obniża koszt rozbudowy budynków na stacji o 35%
Nikola Tesla
Obniża koszt serwisowania o 50%
Jöns J. Berzelius
20% bonus za dostawy kwarcu i krzemu
Thomas A. Edison
20% bonus za dostawy przewodów i żarówek
Edwin L. Drake
20% bonus za dostawy ropy naftowej i chemikaliów
Aaron M. Ward
20% bonus za dostawy jedzenia i pieczywa
Jay Gould
30% tańsza budowa nowych tras
Abraham Lincoln
50% bonus prestiżu za dostawy do miast
Voltaire
40% szybciej generowane bonusy na stacji
Józef Bożek
Skraca czas oczekiwania o 35%
John J. Astor
$40 000 na godzinę
Levi Strauss
20% bonus za dostawy tekstyliów i ubrań
Gottfried Semper
40% szybsza rozbudowa budynków na stacji
Karol Marks
20% niższy koszt inwestycji
Franz Kafka
Generuje 1 punkt badań co 3 godziny
Richard Beeching
40% bonus za dostawy pasażerów
Willy Brandt
30% tańsze podłączenie miast
Eli Janney
Koszt wagonów zmniejszony o 25%
James W. Marshall
Koszt funkcji premium zmniejszony o 25%
Era 5
Rudolf Dassler
20% bonus za dostawy boksytu i aluminium
Elisabeth M. Phillips
20% bonus za dostawy maszyn i przewodów
Michael Faraday
20% bonus za dostawy ropy naftowej i benzyny
Cal von Linde
20% bonus za dostawy kwarcu i ceramiki
Maria Skłodowska-Curie
20% bonus za dostawy rur i chemikalii
Alexander Cumming
20% bonus za dostawy stali nierdzewnej i AGD
Reinhard Mannesmann
20% bonus za dostawy stali i profili hutniczych
Werner von Siemens
Podnosi maksymalną prędkość lokomotyw elektrycznych o 50 km/h
Frank J. Sprague
Ulepszenia lokomotyw tańsze o 30%
Thomas Davenport
Obniża koszt serwisowania o 50%
Gottlieb Daimler
40% bonus za dostawy samochodów
Theodore Roosevelt
50% bonus prestiżu za dostawy do miast
Robert Mushet
30% tańsza budowa nowych torów
Carl Fürstenberg
$60 000 na godzinę
Roald Amundsen
40 punktów prestiżu na godzinę
Samuel Morse
40% szybciej generowane bonusy na stacji
Antoni Gaudi
40% szybsza rozbudowa budynków na stacji
Walter Gropius
35% tańsza rozbudowa budynków na stacji
Sandford Fleming
Skraca czas oczekiwania o 35%
Albert Einstein
Generuje 1 punkt badań co 150 minut
John M. Keynes
20% niższy koszt inwestycji
Hideo Shima
40% bonus za dostawy pasażerów
Sadiq Khan
30% tańsze podłączenie miast
Karl Scharfenberg
Koszt wagonów zmniejszony o 25%
George Washington Carmack
Koszt funkcji premium zmniejszony o 25%
Era 6
Rudolf Dassler
40% bonus za dostawy towarów sportowych
Elisabeth M. Phillips
40% bonus za dostawy zabawek
Cal von Linde
20% bonus za dostawy aluminium i towarów sportowych
Maria Skłodowska-Curie
20% bonus za dostawy chemikaliów i wyrobów farmaceutycznych
Alexander Cumming
20% bonus za dostawy ceramiki i ceramiki sanitarnej
Reinhard Mannesmann
20% bonus za dostawy plastiku i zabawek
Werner von Siemens
Podnosi maksymalną prędkość lokomotyw elektrycznych o 60 km/h
Frank J. Sprague
Ulepszenia lokomotyw tańsze o 30%
Thomas Davenport
Obniża koszt serwisowania o 50%
Gottlieb Daimler
20% bonus za dostawy maszyn i elektroniki
Theodore Roosevelt
50% bonus prestiżu za dostawy do miast
Robert Mushet
30% tańsza budowa nowych torów
Carl Fürstenberg
$100 000 na godzinę
Roald Amundsen
50 punktów prestiżu na godzinę
Samuel Morse
40% szybciej generowane bonusy na stacji
Antoni Gaudi
40% szybsza rozbudowa budynków na stacji
Walter Gropius
35% tańsza rozbudowa budynków na stacji
Sandford Fleming
Skraca czas oczekiwania o 35%
Albert Einstein
Generuje 1 punkt badań co 2 godziny
John M. Keynes
20% niższy koszt inwestycji
Hideo Shima
40% bonus za dostawy pasażerów
Sadiq Khan
30% tańsze podłączenie miast
Karl Scharfenberg
Koszt wagonów zmniejszony o 25%
George Washington Carmack
Koszt funkcji premium zmniejszony o 25%