Powrót do encyklopedii

Prezydent

09-04-2020 Opublikowane przez mats

Specjalne stanowisko dostępne jedynie w scenariuszu Europa. Osoba na tym stanowisku ma możliwość przyznawania bonusu dla atrakcji miasta z danego regionu. Jest to też funkcja pełniona przez jedną osobę w regionie i można ją wybrać przez głosowanie.

Wybory odbywają się co dobę, jednak każda osoba w regionie może oddać tylko jeden głos. Możemy też zmienić swój wybór, ale zawsze będzie to wciąż jeden głos.

Poza możliwością przyznania bonusu dla atrakcji, dodatkowo prezydent widzi wszystkie fora miast w regionie i może się w nich udzielać bez podpinania się do tych miast.