Liczba ton towarów do transportu w finale

Liczba jest zaokrąglona i może nieznacznie różnić się od prawdziwych wartości